[Nissan Vinh] - Lái thử xe nhận quà lớn (tại Tp.Vinh)