MUA KIA MORNING HOẶC I10 - ĐỜI 2015 TRỞ LÊN, SỐ TĐ