AMONIAC 22-NH4OH

#1
AMONIAC 22-NH4OH

-Hình ảnh : Dạng lỏng tan trong nước, có mùi nồng

- Công Thức: NH3H20 - Qui cách : 220l/phuy hoặc 27lit/can

- Nhà sản xuất: Việt Nam

- Ứng dụng : Sử dụng trong công nghiệp (Phân bón, cao su, chất xúc tác…)